21/02/2019

Номер рахунку виборчого фонду Романа Безсмертного

Зробити грошовий внесок до виборчого фонду Романа Безсмертного можна за такими реквізитами:

Отримувач: Виборчий фонд Безсмертного Романа Петровича
ЄДРПОУ/ДРФО: 2406004592
Банк отримувача: Столична філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ
МФО банку: 380269
Рахунок: 26405056200838 

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВНЕСКІВ ДО ВИБОРЧОГО ФОНДУ БЕЗСМЕРТНОГО

 (!) Зверніть увагу (!)
Заповнення реквізиту «Призначення платежу» залежить від того, хто перераховує кошти. Кошти можуть перераховувати як фізичні, так і юридичні особи, з урахуванням обмежень, передбачених ст.15 Закону України «Про політичні партії в Україні». Закон встановлює обмеження щодо максимальної суми внесків, які можуть бути зроблені одним громадянином України або однією юридичною особою. Для громадянина максимум це 400 мінімальних зарплат (4173 грн), тобто 400*4173 = 1669200 грн., для юридичної особи максимум це 800 мінімальних зарплат, тобто 800*4173 = 3338400 грн.

Заповнення реквізиту «Призначення платежу»:
1)    Для громадян України (фізичних осіб)
При заповненні цього реквізиту у платіжному дорученні необхідно обов’язково дотримуватись визначеного законом формату та вимог щодо інформації про платника внеску. Правильно заповнене призначення платежу повинно виглядати так:

+;4;Прізвище Ім’я По-батькові;Дата народження;Адреса проживання; Ідентифікаційний код; та слова: «внесок до виборчого фонду Безсмертного Романа Петровича»

При цьому необхідно, щоб текст призначення платежу починався з символу «+», потім стояла крапка з комою, потім цифра 4, після якої знову крапка з комою і далі ПІБ, дата народження, адреса, код та стандартний текст, між якими також ставляться крапки з комами. Зразок правильного заповнення наведений нижче. 
 
Зразок правильного заповнення реквізиту «Призначення платежу»:
+;4;Петренко Тарас Іванович;17.07.1977;м. Київ, вул. Хрещатик, 15, кв.85;1234567891;внесок до виборчого фонду Безсмертного Романа Петровича.

        (!) Важливо (!)
Необхідно вказати повністю прізвище, ім’я, та по-батькові, дату народження у форматі ДД.ММ.РРРР, адресу постійного місця проживання, ідентифікаційний номер та опис платежу. Якщо поле «Призначення платежу» буде заповнене неправильно, або не міститиме повної необхідної інформації, то таких платіж буде повернений відправнику, а якщо це буде неможливим, то буде перерахований до держбюджету.

2)    Для юридичних осіб
При заповненні цього реквізиту у платіжному дорученні необхідно обов’язково дотримуватись визначеного законом формату та вимог щодо інформації про платника внеску. Правильно заповнене призначення платежу повинно виглядати так:

+;3;Назва підприємства;Адреса підприємства; код ЄДРПОУ; та слова: «внесок до виборчого фонду Безсмертного Романа Петровича»

При цьому необхідно, щоб текст призначення платежу починався з символу «+», потім стояла крапка з комою, потім цифра 3, після якої знову крапка з комою і далі назва, код ЄДРПОУ підприємства та стандартний текст, між якими також ставляться крапки з комами. Зразок правильного заповнення наведений нижче. 
 
Зразок правильного заповнення реквізиту «Призначення платежу»:
+;3;ТОВ "Край";м. Київ, пл. Івана Франка, 5;00131305;внесок до виборчого фонду Безсмертного Романа Петровича.

(!) Важливо (!)

Необхідно вказати найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ юридичної особи та опис платежу. Якщо поле «Призначення платежу» буде заповнене неправильно, або не міститиме повної необхідної інформації, то таких платіж буде повернений відправнику, а якщо це буде неможливим, то буде перерахований до держбюджету.

Також обов"язково потрібно заповнити Заяву про відсутність обставин, наявність яких є підставою для відмови у прийнятті платіжного документа:
Форми таких заяв для громадян України та юридичних осіб були затверджені Рішенням НАЗК №7 від 02.06.2016 року. В них міститься перелік обмежень, визначених Законом «Про політичні партії в Україні», щодо того, хто може робити внески до виборчого фонду. Бланки заяв наведені наприкінці цього документу.

Закон визначає, що не допускається здійснення внесків:
1)    органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
2)    державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";
3)    іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;
4)    незареєстрованими громадськими об'єднаннями, благодійними та релігійними об'єднаннями (організаціями);
5)    громадянами України, які не досягли 18-річного віку, громадянами України, яких судом визнано недієздатними, а також анонімними особами або під псевдонімом;
6)    іншими політичними партіями;
7)    фізичними та юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель", - протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його, крім випадків, якщо загальна сума коштів, отримана за таким договором протягом строку дії договору та протягом двох років після припинення його дії, не перевищує 10 відсотків загальної суми доходу фізичної або юридичної особи за відповідний період;
8)    фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.


Бланк обов’язкової заяви для фізичних осіб, які бажають перерахувати кошти

Бланк обов’язкової заяви для юридичних осіб, які бажають перерахувати кошти