24/12/2018

Маніфест «Про майбутнє»

Відправна точка

Майбутнє неможливо скроїти по лекалах минулого.

Причиною проблем, які переживає Україна, є відсутність Людини, її очікувань та прагнень в ціннісних орієнтирах держави. Ми перебуваємо у стані розриву: державні органи існують окремо, людина і суспільство – окремо. Виразником інтересів громадян мали б бути політичні партії. Але вже чверть століття українські партії відтворюють КПРС. Вони є лише «машинками» для приходу до влади і розподілу її на свою користь. Єдині інтереси, які вони відстоюють, – це інтереси інвесторів, лідерів та наближених.

У більшості своїй ми не віримо політичним партіям. Адже як можна вірити тому, що від початку задумувалося як імітація? Український народ є чужим для цих закритих «масонських лож». Їх відірваність від Людини стає дедалі відчутнішою.

П’ять років неназваної війни, корупція, злидні є свідченням загальної інституційної деградації системи, збудованої на імітації. Для нас і наших дітей в цій системі немає майбутнього.

Ми ніби затиснуті в пастку між імітаційною сутністю наявних партій та необхідністю обирати з того, що є. Але з двох зол неможливо обрати менше, тому що вибір навіть маленького зла є відступом від власних цінностей.

Час, в якому ми живемо, - це час втрати ціннісних орієнтирів, профанації ідей та шоуізації політики. Бурхливі ток-шоу створюють враження живого політичного процесу. Але це ілюзія. Ті самі люди, які на камеру ведуть непримириму полеміку, за лаштунками разом ділять активи України. Їхні публічні суперечки не ставлять за мету вирішення наявних проблем – вони є лише шумовою завісою, способом «спустити пару» в суспільстві і відстрочити День Гніву. Він періодично визріває в серцях українців та виливається в емоцію Майданів, після яких запускається такий же процес імітацій.

Нам немає на кого спертися в цій ситуації – окрім на самих себе. Тільки протиставивши імітації – справжність,  аморальності – цінності та ідеї, брехні – правду, ми зможемо перезаснувати державу в інтересах Людини.

Сьогодні ми стоїмо перед необхідністю створення нової політичної сили, яка би повною мірою була виразником інтересів суспільства, посередником між громадянами та державою. Це має бути інституція, через яку українці замовляють політику, стаючи її співтворцями. Використовуючи сучасні системи комунікації, така партія стане носієм, виразником ціннісних орієнтирів українця, його християнської душі, воїна і хлібороба, науковця і робітника, людини освіченої та культурної.

Політична сила має базуватися не лише на іншому ціннісному фундаменті, але й на інших організаційних принципах. В еру горизонтальних зв’язків та мережевої демократії будувати партію за номенклатурно-адміністративною моделлю означає вчергове відтворювати КПРС. У майбутнє неможливо потрапити, рухаючись назад. Партія має ростити, готувати кадри та нести відповідальність за їхню роботу в державних органах та органах місцевого самоврядування.

Цей Маніфест – заклик до об’єднання українців довкола нової політичної сили. У неї поки що немає назви, логотипу. Спільність прихильників має виробити принципи організації та управління партією. Те, як вона має будуватися і на які питання вона повинна дати відповідь вже найближчим часом.

Пропоную окремі з них:

1.    Головною цінністю держави є Людина (солдат і офіцер в армії, робітник на виробництві, учитель і учень в школі, лікар і хворий в лікарні, студент і викладач у ВУЗі, актор, бібліотекар, фермер, бізнесмен і т.д. і т.п.), її інтереси та прагнення. Довкола Людини і заради реалізації її інтересів створюються державні органи та органи місцевого самоврядування.

2.    Побудова партії за горизонтальним принципом з використанням інструментів електронної демократії. Учасник партії є не «гвинтиком» системи, а постійним учасником внутрішньопартійних дискусій. Не виконавцем «розпоряджень з центру», а співтворцем партійного курсу.

3.    Розв’язання існуючих у державі проблем, яке базується не на бажанні «вгадати очікування виборців», а на ціннісних орієнтирах та об’єктивно існуючих спроможностях.

4.    Християнські цінності є нашим орієнтиром для єднання в європейському домі та фундаментом побудови внутрішньої і зовнішньої роботи партії.

5.    Розуміння того, що демократія – це рух до істини через чітке дотримання процедур.

У сфері завершення війни та безпеки:
-    Створення сучасної сильної української армії;
-    Діалог України з Росією – прямий або через державу-посередника, заради звільнення військовополонених та вирішення інших конфліктних питань;
-    Діалог з мешканцями окупованих територій. Крим і Донбас – це Україна;
-    Створення системи територіальної оборони, прийняття закону про зброю;
-    Розробка нової моделі національної оборони і безпеки;
-    Ініціатива створення іншої системи регіональної, континентальної і глобальної безпеки.

У сфері подолання корупції:
-    Боротися з причинами, а не наслідками. Причини корупції – надмірна монополізація та централізація повноважень та бюджетних ресурсів;
-    Побудова конкурентного середовища в усіх процесах життєдіяльності держави та суспільства. Без здорової конкуренції не може бути процесу ні в політиці, ні в бізнесі, ні в державних справах.

У сфері економіки:
-    Створення справ (бізнесів), умов для цього – мета діяльності влади і місцевого самоврядування. «Наглядова» роль держави має зводитись виключно до дотримання єдиних для всіх правил гри та запровадження європейських стандартів;
-    Діалог з бізнесом для формування економічної привабливості України задля збільшення інвестицій та повернення додому українських трудових мігрантів;
-    Розвиток воєнно-промислового комплексу та суміжних виробництв, позбавлення держави монополії на виробництво товарів оборонного замовлення. Війна – це лихо, але це також шанс розвитку економіки;
-    Передача регуляторних функцій держави секторальним галузевим недержавним організаціям та об’єднанням в економічному житті країни;
-    Визначення переліку товарів, що мають вироблятись на вітчизняних підприємствах для внутрішнього ринку, як стратегічно важливого запасу в умовах постійно існуючої зовнішньої загрози;
-    Плановий, керований розрив економічних відносин з Росією та розміщення необхідних комплектуючих на вітчизняних підприємствах чи створення таких.

У земельному питанні:
-    Скасування мораторію на продаж сільськогосподарських угідь та перехід до ЦИВІЛІЗОВАНОГО обігу землі.
-    Передача регуляторних повноважень держави та контролю в цьому питанні профільним недержавним асоціаціям (асоціаціям фермерів та землевласників). Довіряти обіг землі державі – справа небезпечна.
-    Цивілізований обіг землі – це запорука збереження українського села, а отже, це тема існування самої держави Україна.

У сфері державного будівництва:
-    Перезаснування держави;
-    Зосередження всієї повноти виконавчої влади в Уряді України;
-    Зміна моделі парламентаризму шляхом переходу на двопалатну систему;
-    Проведення територіальної реформи та зосередження повноважень і коштів для реалізації умов для життя людини в місцевому самоврядуванні;
-    Запровадження перехідного періоду на три роки для розробки, прийняття та запровадження відповідної конституційної моделі держави; підготовка кадрів для її реалізації. Побудова парламентської держави.
-    Посилення ролі місцевого самоврядування. Формування податково спроможних і бюджетно забезпечених громад.
-    Перехід до  мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості в два тури при умові, що висунення кандидатів у народні депутати можливе лише від відповідних місцевих осередків партій.

У соціальній сфері:
-    Держава та місцеве самоврядування мають зосередити роботу навколо опіки тих, хто ще чи вже не може працювати.
-    Одним з головних змістів держави має стати підтримка материнства і дитинства, допомога інвалідам, ветеранам.

У сфері освіти та науки:
-    Кожна дитина, закінчуючи школу, має оволодіти робітничою професією;
-    Освітні заклади мають давати сучасні знання, а не існувати заради самої мережі;
-    Науку фінансувати та зорієнтувати  на оборонний сектор та підготовку знань для середньої та вищої школи. 

У сфері культури:
-    Все, що робить нас цивілізованою людиною, людиною-носієм християнських цінностей має підтримуватись, популяризуватись та заохочуватись до фінансування.

У сфері духовного життя:
-    Не втручатися у справи церкви;
-    Не паразитувати на вірі і не перетворювати церкву в інструмент досягнення політичних цілей;
-    Працювати заради єдності християнства в Україні, адже це дорога до єдності нас з Європою.

Я готовий брати на себе відповідальність, щоб стати ініціатором формування партії новітнього зразка. Установчий з’їзд політичної сили однодумців пропоную провести наприкінці січня 2019 року.

Нашою метою має стати побудова Великої України. Ми маємо позбутися комплексу меншовартості та зайняти своє місце серед великих держав світу.

Інструментом має стати перезаснування держави через якісну зміну всіх її інститутів. Переконаний, що управлінський апарат держави і органів місцевого самоврядування якісно запрацює, якщо у них правильно поєднати досвід старшого покоління з ініціативністю і сучасними знаннями молоді.

Закликаю до підтримки усіх, хто прагне долучитися до партії новітнього зразка і визнає, що основною цінністю держави є ЛЮДИНА!

Роман Безсмертний